K. Levane-Petrova

Journal Articles


I. Auzina, R. Dargis, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
Letonica, 264-282, 2022
PDF, BibTeX
K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā”
Valoda: nozīme un forma (Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”), 12, 127-141, 2021
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā
Valoda: nozīme un forma, 11, 7-26, 2020
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas perfekta formas un to lietojums latviešu valodā
Baltistica, 54(1), 63-82, 2019
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos
Language: Meaning and Form (The Balanced Corpus of Modern Latvian, its role in grammar studies), 10, 131-146, 2019
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova
Passive constructions in Lithuanian and Latvian
Language: Meaning and Form, 9, 178-190, 2018
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, K. Levane-Petrova, B. Saulite
Local meaning in the two-year-old and three-year-old children's speech
Language: Meaning and Form, 8, 2017
BibTeX
K. Levane-Petrova
Izteicēja funkcijā lietoti lietuviešu valodas ciešamās kārtas pagātnes un tagadnes divdabji un to atbilsmes latviešu valodā
Language: Meaning and Form (Lithuanian present passive participle and past passive participle as predicates and correspondences of them in Latvian), 7, 2016
PDF, BibTeX
B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Teikuma priekšmeta, izteicēja un papildinātāja novietojums teikumā un teikuma intonācija latviešu valodā
Language: Meaning and Form (Word order and intonation in a sentence in Latvian), 7, 2016
PDF, BibTeX
E. Rimkutė, A. Utka, K. Levane-Petrova
Lietuvių–latvių ir latvių–lietuvių kalbų lygiagretusis tekstynas LILA
Studies about Languages (Lithuanian-Latvian, Latvian-Lithuanian Parallel Corpus (LILA)), 70-77, 2013
PDF, BibTeX
K. Levane-Petrova
Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss un tā tekstu atlases kritēriji
Baltistica (The balanced corpus of modern Latvian and the text selection criteria), 8, 2012
PDF, DOI, BibTeX

Conference Papers


R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Corpus Based Self-Assessment Platform for Latvian Language Learners
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 392-401, 2022
PDF, BibTeX
B. Saulite, R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, L. Pretkalnina, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotins, L. Strankale et al.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
LaVA – Latvian Language Learner corpus
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece, R. Dargis
Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova and K. Pokratniece
Skolēnu pārspriedumu korpusa izveide
Latviešu valodas apguve: XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, K. Levane-Petrova, I. Poikans
Lessons Learned from Creating a Balanced Corpus from Online Data
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova, I. Auzina, K. Pokratniece
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, K. Levane-Petrova
Latviešu valodas apguvēju kļūdu analīze: pareizrakstības kļūdas
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 220-227, 2019
BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova
The Use of Text Alignment in Semi-Automatic Error Analysis: Use Case in the Development of the Corpus of the Latvian Language Learners
Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2018
PDF, BibTeX
I. Auzina, K. Levane-Petrova, G. Rabante-Busa, R. Dargis, A. Fabregas
Designing an annotated longitudinal Latvian children's speech corpus
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2016
PDF, DOI, BibTeX
A. Utka, K. Levane-Petrova, A. Bielinskiene, J. Kovalevskaite, E. Rimkute, D. Vevere
Lithuanian-Latvian-Lithuanian parallel corpus
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2012
PDF, DOI, BibTeX
I. Skadina, K. Levane-Petrova, G. Rabante
Linguistically motivated evaluation of English-Latvian statistical machine translation
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2012
PDF, DOI, BibTeX
L. Pretkalnina, G. Nespore, K. Levane-Petrova, B. Saulite
A Prague Markup Language profile for the SemTi-Kamols grammar model
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA), 2011
PDF, BibTeX
L. Pretkalnina, G. Nespore, K. Levane-Petrova, B. Saulite
Towards a Latvian Treebank
Actas del III Congreso Internacional de Linguistica de Corpus, 2011
PDF, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, N. Gruzitis, K. Levane-Petrova, G. Nespore, R. Skadins, A. Vasiljevs
Language resources and technology for the humanities in Latvia (2004-2010)
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2010
DOI, BibTeX
G. Barzdins, N. Gruzitis, G. Nespore, B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Multidimensional ontologies: integration of Frame Semantics and Ontological Semantics
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 2008
BibTeX
G. Barzdins, N. Gruzitis, G. Nespore, B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Ontological word sense disambiguation for discourse representation
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies (Baltic HLT), 2007
BibTeX

Books


I. Auzina, G. Klava, A. Lazareva, K. Levane-Petrova, B. Murniece-Buleva, S. Pavulena, A. Semjonova
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti
Latviešu valodas aģentūra, 2019
PDF, BibTeX