Publication


I. Auzina, R. Dargis, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
Letonica, 264-282, 2022
PDF, BibTeX

Reference

@article{Auziņa-EtAl:2022a:Letonica,
  author = "I. Auzina and R. Dargis and I. Kaija and K. Levane-Petrova and K. Pokratniece",
  title = "Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā",
  year = 2022,
  journal = "Letonica",
  number = 47,
  pages = "264-282",
  url = "http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_47.pdf"
}