K. Pokratniece

Journal Articles


I. Auzina, R. Dargis, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
Letonica, 264-282, 2022
PDF, BibTeX

Conference Papers


R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Corpus Based Self-Assessment Platform for Latvian Language Learners
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 392-401, 2022
PDF, BibTeX
B. Saulite, R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, L. Pretkalnina, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotins, L. Strankale et al.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
LaVA – Latvian Language Learner corpus
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece, R. Dargis
Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova and K. Pokratniece
Skolēnu pārspriedumu korpusa izveide
Latviešu valodas apguve: XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
BibTeX
K. Levane-Petrova, I. Auzina, K. Pokratniece
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX