Publication


I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece, R. Dargis
Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@inproceedings{Auziņa-EtAl:2021:kongress,
  author = "I. Auzina and I. Kaija and K. Levane-Petrova and K. Pokratniece and R. Dargis",
  title = "Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē",
  year = 2021,
  booktitle = "Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress",
  publisher = "LiePA",
  pages = "142-161",
  doi = "10.37384/LVA.2021.142",
  url = "https://www.researchgate.net/publication/356607926_Latviesu_valodas_apguveju_korpusa_LaVA_izmantosana_petnieciba_un_macibu_uzdevumu_izstrade"
}