I. Kaija

Journal Articles


I. Auzina, R. Dargis, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
Letonica, 264-282, 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā
Valoda: nozīme un forma, 11, 7-26, 2020
PDF, DOI, BibTeX

Conference Papers


R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Corpus Based Self-Assessment Platform for Latvian Language Learners
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 392-401, 2022
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
LaVA – Latvian Language Learner corpus
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece, R. Dargis
Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
I. Kaija
Jaunu burtu veidošana ar diakritiskajām zīmēm latviešu valodas kā svešvalodas apguvēju tekstos
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX
I. Kaija and I. Auzina
Data collection for learner corpus of Latvian: copyright and personal data protection
Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 41-47, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX