I. Auzina

Journal Articles


L. Lauze and I. Auzina
Korpusu un individuālā vākuma salīdzinājums: ģenitīva un nominatīva konkurence saistījumā ar adverbu
Valoda: nozīme un forma (A comparison of corpora and individual collection: Genitive and nominative competition in connection with an adverb), 12, 111-125, 2023
PDF, DOI, BibTeX
I. Skadina, B. Saulite, I. Auzina, N. Gruzitis, A. Vasiljevs, R. Skadins, M. Pinnis
Latvian Language in the Digital Age: The Main Achievements in the Last Decade
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 490-503, 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Valodas korpusu izmantošana latviešu valodas uzdevumu automātiskā ģenerēšanā
Letonica, 264-282, 2022
PDF, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, R. Dargis, A. Voitkans
CLARIN valodas resursu un rīku pētniecības infrastruktūra humanitārajām un sociālajām zinātnēm
Letonica, 312-327, 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā
Valoda: nozīme un forma, 11, 7-26, 2020
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, K. Levane-Petrova, B. Saulite
Local meaning in the two-year-old and three-year-old children's speech
Language: Meaning and Form, 8, 2017
BibTeX
B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Teikuma priekšmeta, izteicēja un papildinātāja novietojums teikumā un teikuma intonācija latviešu valodā
Language: Meaning and Form (Word order and intonation in a sentence in Latvian), 7, 2016
PDF, BibTeX
I. Auzina and G. Rabante-Busa
Qualitative and quantitative vowel reduction and deletion in the spoken Latvian
Linguistica Lettica, 22, 2014
BibTeX
B. Saulite, G. Nespore-Berzkalne, I. Auzina
Latviešu valodas verbu valences marķēšanā izmantojamās semantiskās lomas
Valoda: nozīme un forma (The set of the semantic roles for annotation of the Latvian verb valency), 136-145, 2014
PDF, DOI, BibTeX

Conference Papers


I. Skadina, I. Auzina, R. Dargis, E. Lasmanis, A. Voitkans
CLARIN-LV: Many Steps till Operation
CLARIN Annual Conference Proceedings, 2022
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
Corpus Based Self-Assessment Platform for Latvian Language Learners
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 392-401, 2022
PDF, BibTeX
B. Saulite, R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, L. Pretkalnina, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotins, L. Strankale et al.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece
LaVA – Latvian Language Learner corpus
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova, K. Pokratniece, R. Dargis
Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izmantošana pētniecībā un mācību uzdevumu izstrādē
Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Stepanovs
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, N. Gruzitis, A. Znotins
Clarin in Latvia: From the preparatory phase to the construction phase and operation
Proceedings of the 5th Conference on Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), 2020
PDF, BibTeX
K. Levane-Petrova, I. Auzina, K. Pokratniece
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX
I. Kaija and I. Auzina
Data collection for learner corpus of Latvian: copyright and personal data protection
Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 41-47, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX
R. Dargis, P. Paikens, N. Gruzitis, I. Auzina, A. Akmane
Development and Evaluation of Speech Synthesis Corpora for Latvian
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, K. Levane-Petrova
Latviešu valodas apguvēju kļūdu analīze: pareizrakstības kļūdas
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 220-227, 2019
BibTeX
R. Dargis and I. Auzina
Towards a Modern Text-to-Speech System for Latvian
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2018
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, U. Bojars, P. Paikens, A. Znotins
Annotation of the Corpus of the Saeima with Multilingual Standards
Proceedings of the 2018 ParlaCLARIN Workshop, 2018
PDF, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova
The Use of Text Alignment in Semi-Automatic Error Analysis: Use Case in the Development of the Corpus of the Latvian Language Learners
Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2018
PDF, BibTeX
M. Pinnis, A. Salimbajevs, I. Auzina
Designing a speech corpus for the development and evaluation of dictation systems in Latvian
Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2016
PDF, BibTeX
A. Spektors, I. Auzina, R. Dargis, N. Gruzitis, P. Paikens, L. Pretkalnina, L. Rituma, B. Saulite
Tezaurs.lv: the largest open lexical database for Latvian
Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2016
PDF, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, D. Deksne, R. Skadins, A. Vasiljevs, M. Gailuna, I. Portnaja
Filling the gaps in Latvian BLARK: Case of the Latvian IT Competence Centre
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2016
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, K. Levane-Petrova, G. Rabante-Busa, R. Dargis, A. Fabregas
Designing an annotated longitudinal Latvian children's speech corpus
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2016
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, G. Rabante-Busa, I. Auzina, S. Kruks
ParliSearch - A system for large text corpus discourse analysis
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2016
PDF, DOI, BibTeX
M. Pinnis, I. Auzina, K. Goba
Designing the Latvian speech recognition corpus
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2014
PDF, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, G. Barzdins, R. Skadins, A. Vasiljevs
Language resources and technology in Latvia (2010-2014)
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2014
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, M. Pinnis, R. Dargis
Comparison of rule-based and statistical methods for grapheme to phoneme modelling
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2014
PDF, DOI, BibTeX
P. Paikens, I. Auzina, G. Garkaje, M. Paegle
Towards named entity annotation of Latvian National Library corpus
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2012
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina
Towards spoken Latvian corpus: current situation, methodology and development
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2010
DOI, BibTeX
M. Pinnis and I. Auzina
Latvian text-to-speech synthesizer
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2010
DOI, BibTeX
I. Skadina, I. Auzina, N. Gruzitis, K. Levane-Petrova, G. Nespore, R. Skadins, A. Vasiljevs
Language resources and technology for the humanities in Latvia (2004-2010)
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2010
DOI, BibTeX
G. Barzdins, N. Gruzitis, G. Nespore, B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Multidimensional ontologies: integration of Frame Semantics and Ontological Semantics
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 2008
BibTeX
G. Barzdins, N. Gruzitis, G. Nespore, B. Saulite, I. Auzina, K. Levane-Petrova
Ontological word sense disambiguation for discourse representation
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies (Baltic HLT), 2007
BibTeX
I. Auzina
Latvian Text-to-Speech System
Proceedings of the first Baltic conference ‘Human Language Technologies—the Baltic Perspective, 2004
BibTeX

Books


I. Auzina, G. Klava, A. Lazareva, K. Levane-Petrova, B. Murniece-Buleva, S. Pavulena, A. Semjonova
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti
Latviešu valodas aģentūra, 2019
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Brenke, J. Grigorjevs, I. Indricane, B. Ivulane, A. Kalnaca, L. Lauze, I. Lokmane, D. Markus, D. Nitina et al.
Latviešu valodas gramatika
LU Latviešu valodas institūts, 2013, ISBN 978-9984-742-70-0
BibTeX

Book Chapters


I. Skadina, I. Auzina, B. Valkovska, N. Gruzitis
Language Report Latvian
European Language Equality, Springer Cham, 2023
PDF, DOI, BibTeX

cits


I. Auzina, N. Gruzitis, G. Barzdins
Research and Innovation in Language Technology at the Artificial Intelligence Laboratory
The Latvian Academy of Sciences Yearbook, Zinātne, 2021
PDF, BibTeX