L. Lauze

Journal Articles


L. Lauze and I. Auzina
Korpusu un individuālā vākuma salīdzinājums: ģenitīva un nominatīva konkurence saistījumā ar adverbu
Valoda: nozīme un forma (A comparison of corpora and individual collection: Genitive and nominative competition in connection with an adverb), 12, 111-125, 2023
PDF, DOI, BibTeX

Books


I. Auzina, I. Brenke, J. Grigorjevs, I. Indricane, B. Ivulane, A. Kalnaca, L. Lauze, I. Lokmane, D. Markus, D. Nitina et al.
Latviešu valodas gramatika
LU Latviešu valodas institūts, 2013, ISBN 978-9984-742-70-0
BibTeX