Publication


I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā
Valoda: nozīme un forma, 11, 7-26, 2020
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@article{Auzina-EtAl:2020:VNF,
  author = "I. Auzina and I. Kaija and K. Levane-Petrova",
  title = "Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā",
  year = 2020,
  journal = "Valoda: nozīme un forma",
  publisher = "Latvijas Universitāte",
  volume = 11,
  pages = "7-26",
  doi = "10.22364/vnf.11.01",
  url = "https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Valoda-nozime-forma/VNF_11/vnf_11-01_Auzina-Kaija.pdf",
  isbn = "978-9934-18-626-4"
}