Publication


K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā”
Valoda: nozīme un forma (Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”), 12, 127-141, 2021
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@article{Levane-Petrova:2021:VNF,
  author = "K. Levane-Petrova",
  title = "Ciešamās kārtas konstrukcijas „Skolēnu pārspriedumu korpusā”",
  year = 2021,
  journal = "Valoda: nozīme un forma",
  publisher = "University of Latvia",
  volume = 12,
  pages = "127-141",
  doi = "10.22364/vnf.12.09",
  url = "https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Valoda-nozime-forma/VNF_12/vnf_12_09_Levane.pdf",
  note = "Passive constructions in the “Corpus of Students’ Essays”"
}