Publication


K. Levane-Petrova
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos
Language: Meaning and Form (The Balanced Corpus of Modern Latvian, its role in grammar studies), 10, 131-146, 2019
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@article{Levane-Petrova:2019:VNF,
  author = "K. Levane-Petrova",
  title = "Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos",
  year = 2019,
  journal = "Language: Meaning and Form",
  publisher = "University of Latvia",
  volume = 10,
  pages = "131-146",
  doi = "10.22364/vnf.10.12",
  url = "https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Valoda-nozime-forma/VNF-10/vnf_10-12_Levane_Petrova.pdf",
  note = "The Balanced Corpus of Modern Latvian, its role in grammar studies"
}