Publication


K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas perfekta formas un to lietojums latviešu valodā
Baltistica, 54(1), 63-82, 2019
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@article{Levane-Petrova:2019:Baltistica,
  author = "K. Levane-Petrova",
  title = "Ciešamās kārtas perfekta formas un to lietojums latviešu valodā",
  year = 2019,
  journal = "Baltistica",
  publisher = "Vilnius University Press",
  volume = 54,
  number = 1,
  pages = "63-82",
  doi = "10.15388/baltistica.54.1.2371",
  url = "http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2371"
}