Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība

Year 2021 Dec - 2024 Dec
Funding Valsts pētījumu programma (VPP)
Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai
VPP-LETONIKA-2021/1-0006
Participants LU Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitāte, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv