Publication


G. Rabante-Busa
Partikulas kaut izrunas varianti
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 27, 184-191, 2023
BibTeX

Reference

@article{Rabante-Busa:2023,
  author = "G. Rabante-Busa",
  title = "Partikulas kaut izrunas varianti",
  year = 2023,
  journal = "Vārds un tā pētīšanas aspekti",
  publisher = "LiePA",
  volume = 27,
  pages = "184-191"
}