Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība

Gads 2021 Dec - 2024 Dec
Finansējums Valsts pētījumu programma (VPP)
Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai
VPP-LETONIKA-2021/1-0006
Dalībnieki LU Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitāte, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv