Mākslīgā intelekta laboratorija

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā (AiLab) tiek veikti pētījumi dažādās dabiskās valodas apstrādes (NLP) un mašīnmācīšanās (ML) jomās:

  • Latviešu valodas runas atpazīšana (runa→teksts) un runas sintēze (teksts→runa).
  • Teksta sintaktiskā un semantiskā analīze strukturētas informācijas izguvei, jautājumu atbildēšanai, cilvēka-datora komunikācijai.
  • Daudzvalodu tekstrade (teksta sintēze) no abstraktām nozīmes reprezentācijām un no datiem.
  • Zināšanu attēlošana kontrolētā dabiskā valodā.
  • Anotētu valodas resursu izveide NLP un ML vajadzībām: mašīnlasāmas vārdnīcas, teksta un runas korpusi.
  • Dziļās mašīnmācīšanās un stimulētās mašīnmācīšanās lietojumi robotikādatorredzē, valodas apguvē.

AiLab sadarbojas gan ar zinātniskām organizācijām, gan ar uzņēmējiem. Kopā ar nacionālo informācijas aģentūru LETA ir īstenoti vairāki tirgus orientēti pētījumi, kas saistīti ar plaša mēroga informācijas izguvi un runas atpazīšanu, risinot mediju monitoringa biznesā pieaugošās lielo datu problēmas. Veiksmīgā sadarbība, piesaistot AiLab pētniekus, ļāva LETA pievienoties Apvārsnis 2020 projektam SUMMA, kas tika īstenots kopā ar vadošajām Eiropas universitātēm, ziņu aģentūrām BBC un Deutsche Welle u.c. partneriem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām esam izstrādājuši teksta automātiskas apstrādes sistēmu, kas veic morfoloģisko analīzi un atpazīst nosauktās entitātes vairāku miljardu vārdlietojumu lielā digitalizētu tekstu korpusā. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti esam izstrādājuši rīkus ziņu portālu komentāru monitorēšanai un parlamentāro debašu stenogrammu analīzei. Sadarbojamies arī ar kiberdrošības un aizsardzības struktūrām, izstrādājot rīkus cīņai pret dezinformāciju tīmekļa vidē. Savukārt sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu attīstām latviešu valodas runas atpazīšanas un sintēzes tehnoloģijas medicīnas lietojumiem.

AiLab pētnieki sadarbojas ar ārvalstu kolēģiem Edinburgas universitātē, Gēteborgas universitātē, Trumses universitātē, Kārļa universitātē Prāgā, Upsalas universitātē, Starptautiskajā datorzinātņu institūtā (ICSI) u.c. zinātniskajās institūcijās.

Mūsu pētnieki sekmīgi piedalās starptautiskās NLP un ML sacensībās. Prestižajās SemEval sacensībās 2016. gadā AiLab komandai bija labākais rezultāts semantiskās analīzes uzdevumā, bet 2017. gada sacensībās - labākais rezultāts tekstrades uzdevumā.

Šobrīd īstenojam vairākus praktiskas ievirzes pētniecības projektus, ko finansē H2020, ERAF, LZP, VPP u.c. programmas.

 

 

I. Auziņa, N. Grūzītis, G. Bārzdiņš
Research and Innovation in Language Technology at the Artificial Intelligence Laboratory
The Latvian Academy of Sciences Yearbook, Zinātne, 2021, pp. 81-83

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv