AiLab (līdz)veidotie valodas resursi: dati un rīki 

Digitālo valodas resursu krātuve CLARIN-LV: repository.clarin.lv

Vārdnīcas

Teksta un runas korpusi

Rīki un valodas modeļi

Citi valodas materiāli