Publikācija


L. Pretkalnina
Formāls latviešu valodas gramatikas modelis un tā realizācija mašīnlasāmā sintakses korpusā
2023
PDF, BibTeX

Atsauce

@phdthesis{Pretkalnina:2023:PhD,
  author = "L. Pretkalnina",
  title = "Formāls latviešu valodas gramatikas modelis un tā realizācija mašīnlasāmā sintakses korpusā",
  year = 2023,
  url = "https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/63034"
}