Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums (LaVA)

Year 2018 Sep - 2021 Aug
Funding Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2018/1-0527
Participants
Homepage http://lava.korpuss.lv

Publications

Title Published
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
Jaunu burtu veidošana ar diakritiskajām zīmēm latviešu valodas kā svešvalodas apguvēju tekstos Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
Data collection for learner corpus of Latvian: copyright and personal data protection Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 2020
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā Valoda: nozīme un forma, 2020
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv