Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums (LaVA)

Gads 2018 Sep–2021 Dec
Finansējums Latvijas Zinātnes padome
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
lzp-2018/1-0527
Mājaslapa https://lava.korpuss.lv

Publikācijas

R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
I. Kaija
Jaunu burtu veidošana ar diakritiskajām zīmēm latviešu valodas kā svešvalodas apguvēju tekstos
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX
K. Levane-Petrova, I. Auzina, K. Pokratniece
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX
I. Kaija and I. Auzina
Data collection for learner corpus of Latvian: copyright and personal data protection
Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 41-47, 2020
PDF, DOI, BibTeX
I. Auzina, I. Kaija, K. Levane-Petrova
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā
Valoda: nozīme un forma, 11, 7-26, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, I. Kaija
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX