2013


E. Rimkutė, A. Utka, K. Levane-Petrova
Lietuvių–latvių ir latvių–lietuvių kalbų lygiagretusis tekstynas LILA
Studies about Languages (Lithuanian-Latvian, Latvian-Lithuanian Parallel Corpus (LILA)), 70-77, 2013
PDF, BibTeX
G. Nespore-Berzkalne and B. Saulite
Latviešu valodas verbu valences marķēšana
University of Latvia, 2013
PDF, BibTeX
L. Rituma
Salīdzinājuma konstrukcijas daudzuma izteikšanai ar adverbiem "vairāk" un "mazāk"
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 1(17), 196-205, 2013
BibTeX
L. Pretkalnina and L. Rituma
Statistical syntactic parsing for Latvian
Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA), 2013
PDF, BibTeX
P. Paikens, L. Rituma, L. Pretkalnina
Morphological analysis with limited resources: Latvian example
Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA), 2013
PDF, BibTeX
I. Auzina, I. Brenke, J. Grigorjevs, I. Indricane, B. Ivulane, A. Kalnaca, L. Lauze, I. Lokmane, D. Markus, D. Nitina et al.
Latviešu valodas gramatika
LU Latviešu valodas institūts, 2013, ISBN 978-9984-742-70-0
BibTeX