Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Year 2020 Oct - 2022 Oct
Funding Valsts pētījumu programma (VPP)
Humanitāro zinātņu digitālie resursi
VPP-IZM-DH-2020/1-0001
Participants LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Lībiešu institūts, LU Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Homepage http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv