Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Gads 2020 Okt–2022 Okt
Finansējums Valsts pētījumu programma
Humanitāro zinātņu digitālie resursi
VPP-IZM-DH-2020/1-0001
Partneri LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Lībiešu institūts, LU Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mājaslapa http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/

Publikācijas

E. Andronova, A. Fridenberga, L. Pretkalnina, R. Silina-Pinke, E. Skruzmane, A. Trumpa, P. Vanags
User-friendly Search Possibilities for Early Latvian Texts: Challenges Posed by Automatic Conversion
Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022), 2022
PDF, BibTeX
B. Saulite, G. Nespore-Berzkalne, L. Rituma, V. Lasmanis, N. Gruzitis
Latviešu valodas FrameNet korpuss
Letonica, 284-296, 2022
PDF, BibTeX
B. Saulite, R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, L. Pretkalnina, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotins, L. Strankale et al.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX