P. Vanags

Journal Articles


E. Andronova, R. Silina-Pinke, A. Trumpa, P. Vanags
The Electronic Historical Latvian Dictionary based on the Corpus of Early Written Latvian Texts
Acta Baltico-Slavica, 40, 2016
PDF, DOI, BibTeX

Conference Papers


P. Vanags, E. Andronova, R. Silina-Pinke, A. Trumpa
Latviešvalodas vēsturiskās vārdnīcas (16.-18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi
Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti - 1, 2008
BibTeX
E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags
Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: iestrādes un problēmas
Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006
BibTeX