K. Stepanovs

Journal Articles


I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF, BibTeX

Conference Papers


R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Stepanovs
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX