Publikācija


I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF, BibTeX

Atsauce

@article{Auziņa-EtAl:2022b:Letonica,
  author = "I. Auzina and R. Dargis and B. Saulite and N. Gruzitis and M. Grasmanis and A. Spektors and K. Stepanovs",
  title = "Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai",
  year = 2022,
  journal = "Letonica",
  number = 47,
  pages = "244-262",
  url = "http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica_47.pdf"
}