Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem (RUTA:MED)

Gads 2019 Apr–2022 Mar
Finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Praktiskas ievirzes pētījumi
1.1.1.1/18/A/153
Partneri Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Publikācijas

B. Saulite, I. Auzina, R. Dargis
Nacionālā korpusu kolekcija Korpuss.lv
Linguistica Lettica, 31(1), 202-223, 2023
PDF, DOI, BibTeX
A. Znotins, R. Dargis, N. Gruzitis, G. Barzdins, D. Gosko
RUTA:MED – Dual Workflow Medical Speech Transcription Pipeline and Editor
Natural Language Processing and Information Systems, Springer, 2022
DOI, BibTeX
I. Skadina, B. Saulite, I. Auzina, N. Gruzitis, A. Vasiljevs, R. Skadins, M. Pinnis
Latvian Language in the Digital Age: The Main Achievements in the Last Decade
Baltic Journal of Modern Computing, 10(3), 490-503, 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, B. Saulite, N. Gruzitis, M. Grasmanis, A. Spektors, K. Stepanovs
Specializēta latviešu valodas runas korpusa un izrunas vārdnīcas izveide vizuālās diagnostikas izmeklējumu lingvistiskai analīzei un sistemātiskai transkribēšanai
Letonica, 244-262, 2022
PDF, BibTeX
N. Gruzitis, R. Dargis, V. Lasmanis, G. Garkaje, D. Gosko
Adapting Automatic Speech Recognition to the Radiology Domain for a Less-Resourced Language: The Case of Latvian
Intelligent Sustainable Systems, Springer, 2022
PDF, DOI, BibTeX
B. Saulite, R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Levane-Petrova, L. Pretkalnina, L. Rituma, P. Paikens, A. Znotins, L. Strankale et al.
Latvian National Corpora Collection – Korpuss.lv
Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2022
PDF, BibTeX
I. Auzina, N. Gruzitis, G. Barzdins
Research and Innovation in Language Technology at the Artificial Intelligence Laboratory
The Latvian Academy of Sciences Yearbook, Zinātne, 2021
PDF, BibTeX
R. Dargis, N. Gruzitis, I. Auzina, K. Stepanovs
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX
R. Dargis, P. Paikens, N. Gruzitis, I. Auzina, A. Akmane
Development and Evaluation of Speech Synthesis Corpora for Latvian
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
PDF, BibTeX