2006


I. Skadiņa
Studies of English-Latvian legal texts for Machine Translation
Meaningful Texts: The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora, 188, 2006
BibTeX
J. Barzdins, G. Barzdins, R. Balodis, K. Cerans, A. Kalnins, M. Opmanis, K. Podnieks
Towards semantic Latvia
Communications of the 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS), 2006
BibTeX
G. Barzdins, N. Gruzitis, R. Kudins
Re-engineering OntoSem ontology towards OWL DL compliance
Knowledge-Based Software Engineering, IOS Press, 2006
PDF, BibTeX
E. Andronova, A. Trumpa, P. Vanags
Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: iestrādes un problēmas
Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006
BibTeX