E. Milčonoka

Conference Papers


E. Milčonoka
G. Manceļa valodas izpētes problēma
Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, 8, 76-82, 2003
BibTeX