Publication


E. Milčonoka
G. Manceļa valodas izpētes problēma
Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, 8, 76-82, 2003
BibTeX

Reference

@inproceedings{Milčonoka2003a,
  author = "E. Milčonoka",
  title = "G. Manceļa valodas izpētes problēma",
  year = 2003,
  journal = "Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājums",
  publisher = "Saule",
  volume = 8,
  institution = "Daugavpils Universitāte",
  pages = "76-82"
}