2019


K. Levane-Petrova
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos
Language: Meaning and Form (The Balanced Corpus of Modern Latvian, its role in grammar studies), 10, 131-146, 2019
PDF, DOI, BibTeX
K. Levane-Petrova
Ciešamās kārtas perfekta formas un to lietojums latviešu valodā
Baltistica, 54(1), 63-82, 2019
PDF, DOI, BibTeX
L. Rituma, B. Saulite, G. Nespore-Berzkalne
Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa gramatikas modelis
Language: Meaning and Form (The grammar model of Latvian Treebank), 10, 200-216, 2019
PDF, DOI, BibTeX
O. Urek, A. Vulane, R. Dargis, A. Taurina, T. Zirina, H. G. Simonsen
Latvian CDI: methodology, developmental trends and cross-linguistic comparison
Journal of Baltic Studies, 50(3), 285-305, 2019
DOI, BibTeX
I. Auzina, R. Dargis, K. Levane-Petrova
Latviešu valodas apguvēju kļūdu analīze: pareizrakstības kļūdas
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 220-227, 2019
BibTeX
I. Skadina
Some Highlights of Human Language Technology in Baltic Countries
Databases and Information Systems X, IOS Press, 2019
PDF, DOI, BibTeX
U. Bojars, R. Dargis, U. Lavrinovics, P. Paikens
LinkedSaeima: a Linked Open Dataset of Latvia's Parliamentary Debates
Proceedings of the 15th SEMANTiCS Conference, Springer, 2019
PDF, DOI, BibTeX
P. Paikens, N. Gruzitis, L. Rituma, G. Nespore, V. Lipskis, L. Pretkalnina, A. Spektors
Enriching an Explanatory Dictionary with FrameNet and PropBank Corpus Examples
Proceedings of the 6th Biennial Conference on Electronic Lexicography (eLex), 2019
explanatory dictionary framenet propbank semantic annotation latvian
PDF, BibTeX
G. Barzdins, D. Gosko, P. F. Barzdins, U. Lavrinovics, G. Bernans, E. Celms
RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge
Proceedings of the IEEE Conference on Games (CoG), 2019
PDF, BibTeX
I. Auzina, G. Klava, A. Lazareva, K. Levane-Petrova, B. Murniece-Buleva, S. Pavulena, A. Semjonova
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju rezultāti
Latviešu valodas aģentūra, 2019
PDF, BibTeX