2003


E. Milconoka
Latviesu valodas 17. gadsimta teksti internetā
Baltu filoloģija, 12(1), 139, 2003
BibTeX
I. Auziņa
Segmentu izvēle runas sintēzei
LETTICA, 61, 2003
BibTeX
E. Milčonoka
G. Manceļa valodas izpētes problēma
Daugavpils Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, 8, 76-82, 2003
BibTeX