Publikācija


G. Nespore, N. Gruzitis, E. Andronova, A. Spektors
K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas pilnveidota elektroniskā versija
Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti, 241-249, 2006
BibTeX

Atsauce

@inproceedings{NesporeEtal2006,
  author = "G. Nespore and N. Gruzitis and E. Andronova and A. Spektors",
  title = "K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas pilnveidota elektroniskā versija",
  year = 2006,
  journal = "Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti",
  publisher = "Latvijas Zinātņu akadēmija",
  pages = "241-249"
}