Publikācija


B. Saulite, G. Nespore-Berzkalne, I. Auzina
Latviešu valodas verbu valences marķēšanā izmantojamās semantiskās lomas
Valoda: nozīme un forma (The set of the semantic roles for annotation of the Latvian verb valency), 136-145, 2014
PDF, DOI, BibTeX

Atsauce

@article{Saulite-EtAl:2014:VNF,
 author = "B. Saulite and G. Nespore-Berzkalne and I. Auzina",
 title = "Latviešu valodas verbu valences marķēšanā izmantojamās semantiskās lomas",
 year = 2014,
 journal = "Valoda: nozīme un forma",
 publisher = "University of Latvia",
 number = 4,
 pages = "136-145",
 doi = "10.22364/vnf.4",
 url = "https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/VNF_4/B_Saulite_G_Nespore_I_Auzina_VNF_4.pdf",
 note = "The set of the semantic roles for annotation of the Latvian verb valency"
}