Publikācija


L. Rituma
Salīdzinājuma konstrukcijas daudzuma izteikšanai ar adverbiem "vairāk" un "mazāk"
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 1(17), 196-205, 2013
BibTeX

Atsauce

@inproceedings{Rituma:2013,
  author = "L. Rituma",
  title = "Salīdzinājuma konstrukcijas daudzuma izteikšanai ar adverbiem "vairāk" un "mazāk"",
  year = 2013,
  journal = "Vārds un tā pētīšanas aspekti",
  publisher = "LiePA",
  volume = 1,
  number = 17,
  pages = "196-205"
}