Publikācija


L. Rituma
Salīdzināto reāliju līdzība vai atšķirība kā salīdzinājuma konstrukcijas nozīmes pamats
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 1(18), 223-234, 2014
BibTeX

Atsauce

@inproceedings{Rituma:2014,
  author = "L. Rituma",
  title = "Salīdzināto reāliju līdzība vai atšķirība kā salīdzinājuma konstrukcijas nozīmes pamats",
  year = 2014,
  journal = "Vārds un tā pētīšanas aspekti",
  publisher = "LiePA",
  volume = 1,
  number = 18,
  pages = "223-234"
}