LU 77. konferences Datorlingvistikas sekcija

21. februāris, 2019
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Ilze Auziņa
Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums

Inguna Skadiņa
Latviešu valodas sapratne un tekstrade cilvēka-datora komunikācijas modelēšanā

Normunds Grūzītis
Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem

Sanita Reinsone
Līdzdalības iniciatīvas digitālajās humanitārajās zinātnēs: LU LFMI pieredze

Raivis Skadiņš
Virtuālo asistentu pētījumi un projekti “Tildē”

Mārcis Pinnis
Neironu mašīntulkošana mazajām valodām – atskats uz 2018. gadu

Pēteris Paikens
Valodas mašīnmācīšanās no nemarķēta teksta