1998


A. Spektors
Latviešu valodas datorlingvistikas resursi.
Baltu filoloģija, 8, 53-59, 1998
BibTeX