M. Virza

Journal Articles


I. Skadina, M. Virza, L. Pretkalnina
Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi un pirmie rezultāti
Baltistica (Development of English-Latvian statistical machine translation system: methods, resources and first results), 8, 2012
PDF, DOI, BibTeX