A. Andronovs

Journal Articles


E. Andronova and A. Andronovs
Latviešu valodas korpuss un tā izmantošana
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 41--57, 2011
BibTeX