Publication


G. Nespore-Berzkalne
Trešās personas verbu saistāmība ar ģenitīvu: „Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa” dati
RES LATVIENSES. IV. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM (Combinability of third-person verbs with genitive: data of „The balanced corpus of Modern Latvian”), 138-146, 2017
PDF, BibTeX

Reference

@misc{Nespore-Berzkalne:2017,
  author = "G. Nespore-Berzkalne",
  title = "Trešās personas verbu saistāmība ar ģenitīvu: „Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa” dati",
  year = 2017,
  journal = "RES LATVIENSES. IV. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM",
  publisher = "University of Latvia",
  pages = "138-146",
  month = "Apr",
  url = "https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/ResLatvienses/_Res_Latvienis_IV_Kalnaca__internetam.pdf",
  note = "Combinability of third-person verbs with genitive: data of „The balanced corpus of Modern Latvian”"
}