Publication


P. Vanags, E. Andronova, R. Silina-Pinke, A. Trumpa
Latviešvalodas vēsturiskās vārdnīcas (16.-18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi
Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti - 1, 2008
BibTeX

Reference

@inproceedings{vanags2008latvievsu,
  author = "P. Vanags and E. Andronova and R. Silina-Pinke and A. Trumpa",
  title = "Latviešvalodas vēsturiskās vārdnīcas (16.-18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi",
  year = 2008,
  booktitle = "Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti - 1",
  pages = "74"
}