Publication


B. Saulite and G. Nespore
Patstāvīgās vārdšķiras formālā latviešu valodas analīzē
Baltistica (Content words in the formal analysis of Latvian), 8, 2012
PDF, DOI, BibTeX

Reference

@article{Saulite-Nespore:2012:Baltistica,
  author = "B. Saulite and G. Nespore",
  title = "Patstāvīgās vārdšķiras formālā latviešu valodas analīzē",
  year = 2012,
  journal = "Baltistica",
  publisher = "Vilnius University",
  volume = 8,
  doi = "10.15388/baltistica.0.8.2117",
  url = "http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/viewFile/2117/2023",
  note = "Content words in the formal analysis of Latvian"
}