Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums

Gads 2018 Sep - 2021 Aug
Finansējums Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2018/1-0527
Dalībnieki

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv