Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums

Year 2018 Sep - 2021 Aug
Funding Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2018/1-0527
Participants

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv