K. Pokratniece

Conference Papers


K. Levāne-Petrova and K. Pokratniece
Skolēnu pārspriedumu korpusa izveide
Latviešu valodas apguve: XIII Starptautiskais baltistu kongress, LiePA, 2021
BibTeX
K. Levane-Petrova, I. Auzina, K. Pokratniece
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
PDF, BibTeX