Latviešu valodas sapratne un tekstrade cilvēka-datora komunikācijas modelēšanā

Year 2018 Dec - 2020 Nov
Funding Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2018/2-0216
Participants

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv