Latviešu valodas sapratne un tekstrade cilvēka-datora komunikācijas modelēšanā

Gads 2018 Dec - 2020 Nov
Finansējums Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2018/2-0216
Dalībnieki

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv