Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana

Year 2020 Jan - 2022 Dec
Funding Latvijas Zinātnes padome (LZP)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)
lzp-2019/1-0464
Participants

Historical homepage: ailab.mii.lu.lv