Valodu tehnoloģiju iniciatīva

Gads 2023 Jan–2026 Jūn
Finansējums ES Atveseļošanas un noturības mehānisms
Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana
2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002
Partneri Latvijas Universitāte, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Tilde
Kopsavilkums Projektā tiek izstrādāti un pilnveidoti plaša lietojuma lielie valodas modeļi (LLM), gramatikas un leksikoni, tiek radītas tehnoloģijas monolingvālu un multilingvālu audiovizuālu datu apstrādei, kā arī tiek veidoti resursi un rīki, kas nodrošinās atbalstu valodu tehnoloģiju apguvei gan tehnoloģiju izstrādātājiem, gan lietotājiem. Tāpat plānots izveidot LLM trenēšanai nepieciešamo augstas veiktspējas skaitļošanas centru.

Publikācijas

A. Branco, M. Eskevich, F. Frontini, J. Hajic, E. Hinrichs, F. de Jong, P. Kamocki, A. König, K. Lindén, C. Navarretta et al.
The CLARIN infrastructure as an interoperable language technology platform for SSH and beyond
Language Resources and Evaluation, 2023
PDF, DOI, BibTeX
E. Mukans and G. Barzdins
RIGA at SemEval-2023 Task 2: NER Enhanced with GPT-3
Proceedings of the 17th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval), Association for Computational Linguistics, 2023
PDF, BibTeX