Publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšana, tām atbilstošo grafu strukturēšana un datu bāzu vaicājumu attēlošana grafu veidā

Gads 2014 Jan–2015 Jūn
Finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Atbalsts zinātnei un pētniecībai
2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014
Partneri LETA