Publicistikā pieminēto entītiju savstarpējo saišu identificēšana, tām atbilstošo grafu strukturēšana un datu bāzu vaicājumu attēlošana grafu veidā

Gads 2014 Jan - 2015 Jūn
Finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Atbalsts zinātnei un pētniecībai
2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/014
Dalībnieki LETA

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv